top of page

Odborná psychologická pomoc

Drogové
závislosti
Závislosť
od alkoholu
 Patologický
gambling
Odvykanie
od fajčenia

O mne

Moja prax klinickej psychológie a psychoterapie v Bratislave je jednou z mála súkromných psychologických pracovísk na Slovensku so špecifickým zameraním na oblasť drogových závislostí, závislosti od alkoholu a závislostí od činností ako je patologické hranie. Taktiež je súkromná prax zameraná i na celý rad iných behaviorálnych závislostí, to znamená rôznorodých prejavov závislého správania u ľudí.

Viac ako 15 rokov pôsobím ako klinický psychológ a psychoterapeut v odbore liečby syndrómu závislosti, spočiatku ako psychológ v Odbornom  psychiatrickom ústave na  Prednej Hore, potom od roku 2000 ako vedúci klinický psychológ a psychoterapeut v Centre pre liečbu drogových závislostí v Bratislave.

 

Som registrovaný klinický psychológ certifikovaný pre poskytovanie kognitívno - behaviorálnej psychoterapie so špecializáciou pre klinickú psychológiu pre dospelých a mladistvých. Som členom Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti s licenciou odborného garanta, členom Slovenskej komory psychológov a som zapísaná v Zozname psychoterapeutov Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti.

Poskytujem širokú ponuku psychologických služieb v oblasti psychodiagnostiky a psychoterapie pri liečbe závislostí individuálnou a skupinovou formou ako aj párovú alebo rodinnú terapiu so zameraním na takzvanú spoluzávislosť.

Mojim cieľom je poskytovať kvalitné psychologické služby so zárukou odbornosti, s ohľadom na aktuálny stav vedeckého poznania v atmosfére akceptácie, dôvery a porozumenia.

O mne
Psychologické služby
Referencie

Referencie

"Po rokoch fajčenia som zistil, že nie som schopný resp. natoľko silný, aby som s touto závislosťou skoncoval. V prvom kroku k úspechu som začal užívať špeciálny liek proti fajčeniu, ktorý zmiernil chute na cigaretu a abstinenčné príznaky. Fajčil som síce oveľa menej, no cigaretu som stále neopustil. Bol potrebný aj druhý krok - terapeutické sedenia. Vyhľadal som pomoc u Mgr. Kantorkovej, ktorá mi na individuálnych terapeutických stretnutiach poskytla poradenstvo a odbornú pomoc v boji s cigaretami. Celá odvykacia terapia podporovaná špecifickým liekom trvala 12 týždňov a znamenala víťazstvo, po ktorom jasne cítim rozdiel v kvalite života ako po fyzickej tak psychickej stránke. Ďakujem."

 

František Adamica

"Hľadal som niečo uveriteľné ako pomoc v boji so závislosťou od cigariet, pričom nikotínové náhrady a podobne som nikdy nevnímal ako správnu cestu. Terapia, ktorú som u Alici Kantorkovej absolvoval mi pomohla v tom, aby som sa dokázal vymaniť zo závislosti od cigariet, ale čo bolo najprekvapujúcejšie pre mňa v celom procese? Ako som sa dokázal kompletne zmeniť v živote a mať pocit, že som sám sebou bez cigarety."

Richard Chovanec

"Dlho som chcela s cigaretami skoncovať, x - krát som prestala, ale vždy som si nakoniec zapálila. Alicu Kantorkovú som stretla náhodou na jednom večierku, prekvapilo ma, že úplne abstinuje od alkoholu  ako profesionál a od nikotínu bola závislá a prestala pred rokmi. Mali sme spolu 6 sedení, chvíľu som brala aj špeciálny medikament, ten som potom vysadila. Na sedeniach mi pomohla terapia uvedomiť si niečo, s čím som dovtedy nepracovala a to, že prestať s cigaretami je hlboko osobná hodnota a motivácia. Dodnes nefajčím, je to tretí rok."

Karin Kissová

Kontakt

Súkromná prax klinickej psychológie a certifikovanej pracovnej činnosti psychoterapia

Adresa

Mgr. Alica Kantorková

Laurinská 4

811 01 Bratislava I

IČO: 50379437

DIČ: 1073163949

Telefón / Mail

+421 905 396 941

Ordinačné Hodiny

Pondelok – Piatok  09:00 – 19:00

Kontakt
bottom of page