top of page

Chcete prestať fajčiť?

Ponúkam Vám účinnú terapiu odvykania od fajčenia založenú na moderných medicínskych poznatkoch a podporenú overenými psychologickými postupmi. Táto terapia využíva liečebný efekt medicínskeho prostriedku champix, ktorý je doplnený podpornou psychologickou terapiou.

Čo je to Champix

Champix is a medicine that is based on a plant extract found in a variety of plants including the New Zealand Kowhai Tree. It is a tablet that you take for 12 weeks to help you stop smoking. Podrobné informácie o champixe môžte ńajsť na stránke výrobcu.

 

Ako mi champix pomôže prestať fajčiť?

It is thought to work in two ways:
It reduces your cravings for a cigarette and the
1. unpleasant feelings when you stop smoking.
2. It blocks the effects of nicotine, so if you do smoke you may not enjoy it as much. This can help you let go of smoking.
  

Prečo potrebujem podpornú psychoterapiu?

Fajčiar snažiaci sa prestať fajčiť potrebuje podporu. Kľúčovým faktorom pri odvykaní od fajčenia je podpora. Podporńa psychoterapia v´yrazne zvyšuje úspešnosť odvykania a zvyšuje rezistencie návratu k fajčeniu .....,.

Aká je úspešnost?

What's this item about? What makes it interesting? Write a catchy description to grab your audience's attention...

Aký je postup pri terapii?

Úvodný pohovor
Konzult´acia u psychiatra
12 týždňov terapia
...,,

Koľko ma to bude stáť?

Balenie champix: 70€
Psychologické sedenie 35€x12
Spolu: 490€

Krabička cigariet: 3€x365= 1095€
Prvý rok ušetrite vyše 500€

Please reload

bottom of page